Trang chủ » Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 7 tập 2

Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 7 tập 2

ĐẠI SỐ  – TOÁN LỚP 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số


Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu


Bài 3: Biểu đồ


Bài 4: Số trung bình cộng


Bài tập ôn chương III – Thống kê


CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số


Bài 2: Giá trị của biểu thức đại số


Bài 3: Đơn thức


Bài 4: Đơn thức đồng dạng


Bài 5: Đa thức


Bài 6: Cộng, trừ đa thức


Bài 7: Đa thức một biến


Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến


Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến


Bài tập ôn chương IV – Biểu thức đại số


HÌNH HỌC – TOÁN LỚP 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác


Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu


Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác


Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác


Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc


Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác


Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng


Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác


Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác


Bài tập ôn chương III – Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top